Biên bản nghiệm thu xây dựng Word to Excel Phần 1Tải file tại:

Phần 1 này trình bày cách chuyển nội dung file word sang excel.
Sang phần 2, mình sẽ trình bày cách chỉnh sửa file excel liên kết tự động giữa các sheet với nhau để tạo và quản lý biên bản nghiệm thu thuận tiện hơn.

Xem thêm:
1. Biên bản nghiệm thu xây dựng Word to Excel M&E – Phần 2:

2. Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel:

3. Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel – Phần xây dựng:

Nguồn: https://germain-isern.com/

Xem thêm bài viết khác: https://germain-isern.com/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

All Comments

  • cảm ơn bác 😀

    nga nguyen July 30, 2020 3:28 pm Reply
  • quá hay, đăng nhập vào để cảm ơn bạn

    Mạnh Xuân July 30, 2020 3:28 pm Reply
  • cho minh xin mau bb theo thong tu 26 vi bay gio mi lam lan dau

    Vinhphucpv Phi July 30, 2020 3:28 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *